سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هر گاه مؤمن را ساکت دیدید، بدو نزدیک شوید که القای حکمت می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]