سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] آن که زمام خود را به دست سستى سپارد ، حقوق را خوار دارد ، و آن که سخن چین را پیروى کند ، دوست را از دست بدهد . [نهج البلاغه]

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ارسال‌کننده : زینت زن=حفظ حجاب((Hejab pix)) در : 95/2/27 7:46 صبح

حفظ حجاب+پوستر حجاب+حجاب و عفاف+شیطان و بد حجابی+دختر+زن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
کلمات کلیدی : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم