سفارش تبلیغ
صبا

زینت زن=حفظ حجاب((Hejab pix))+عکس+پوستر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بهمن خونین جاویدان ، تا ابد زنده یاد شهیدان

دانلود سرودها و کلیپ های انقلابی 

 

 


آمده موسم فتح ایمان
شعله زد بر افق نور قرآن


در دل بهمن سرد تاریخ
لاله سر زد ز خون شهیدان


لاله ها قامت سرخ عشق اند
سرنوشت تو با خون نوشتند


پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت سرشتند


پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت سرشتند

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن


بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان


***
مقدمت را اماما شهیدان
با نثار تن خود گشودند


خونشان فرش راه تو بادا
عاشق پاک راه تو بودند


آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و از"غم" سرودی


آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی


آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی


بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان

در دل تار شهر شهیدان
دست غمخوار خلق خدایی


از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی


در دل تار شهر شهیدان
دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی"

در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد


بوی "نسل" شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد


در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی" نسل" شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان...

 

 دانلود سرودها و کلیپ های انقلابی